Grønne arealer

Bedpleje og lugning

Vi luger dine bede og fjerner ukrudt, så dine planter kan komme til deres ret. Vi udfører forskellige former for bedpleje, bl.a. kultivering samt rivning af jorden, så den bliver mere porøs. Hvis jorden er fed og meget leret kan man med fordel lave jordforbedring. Det gør vi bl.a. ved at tilføre filtersand eller lecanødder til jorden, således at vi ændrer jordens struktur.

Græsklipning

Vi udfører græsklipning for private, grundejerforeninger samt virksomheder. Maskinparken tæller både små og store maskiner. Afhængig af opgaven kan vi mønstre alt fra små håndskubbere på 50 cm. til havetraktorer med en tophastighed på 20 km/t og en rotor på 1,8 m.

Hækklipning

Vi varetager hækklipning for både private, bolig- og grundejerforeninger, samt virksomheder. Vi klipper alle former for hæk, store som små, og vores ekspertise er din garanti for en jævn og flot klipning.

Vi bruger kun miljørigtig Aspen benzin til vores hækklippere.

Link til info om Hegnsloven – Klik her

Beskæring

GardenWorks’ faglærte gartnere sørger for beskæring af både buske og træer. Deres erfaring er din garanti for den bedste plantepleje og det flotteste resultat.

Vi kan beskære alt lige fra et enkelt træ til et helt læhegn. Vi tilbyder alle former for beskæring, herunder sundheds- og foryngelsesbeskæring, udtynding samt formklipning af træer og buske. Vi beskærer både i privathaver, bolig- og grundejerforeninger og hos virksomheder.

Træfældning og topkapning

GardenWorks tilbyder både træfældning og topkapning. Vi har stor erfaring med træfældning og topkapning, både ved private, virksomheder samt ved det offentlige. Topkapning udføres kun af faguddannet personale, der sikre at træet ikke lider overlast, og at nedfaldne grene mv. ikke skader bygninger eller planter.

Når træet så er fældet og skaffet af vejen, kan vi naturligvis også sørge for at rodfræse roden eller grave den op.

Stubfræsning

Er den proces som udføres, når vi fjerner det resterende efter et træ som er fældet. Vi fræser med en maskine som går ca 25 cm. ned i jorden, derfor kan man plante umiddelbart efter. Ved græsplæner er det ofte nødvendigt at tilføre muld for at undgå sætninger.

Snerydning og saltning

Snerydning og saltning

GardenWorks Anlægsgartnere udfører snerydning og glatførebekæmpelse for private, virksomheder og boligforeninger. Vi har maskinerne til både store og små opgaver og kører ud når som helst behovet opstår. Vi rydder sne og salter fortove, stier, parkeringspladser, gårde eller andre arealer. Vi har et web-baseret registreringssystem som giver den rette pris til den rette opgave. Service, erfaring og troværdighed er faste markører i vores arbejde.